Set Trang Trí Sinh Nhật Người Lớn

Showing 1–12 of 44 results

Combo SN24402 gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 bóng trăng lớn bạc – 1 bóng nốt nhạc đôi đen – bóng chữ party – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 3 bóng ngựa 4D trắng – 2 chân cắm bóng 7 cây – 5 bóng sao mini 13cm bạc – 2 bóng sao trung 25cm bạc – 50 bóng trơn đen – 20 bóng siêu nhũ bạc – 20m dây cột đuôi bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng ( giá trên chưa bao gồm dây đèn, bóng chữ CK IU, bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng ).
499,000 
Thêm vào giỏ
Compare
– 1 bộ chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 dây cờ tam giác ép kim vàng – 2 rèm kim tuyến vàng 1x2m – 2 bóng sao lớn 45cm vàng – 1 bóng sao lớn 45cm đen – 2 bóng sao trung 25cm bạc – 2 bóng sao mini 13cm vàng – 1 bóng sao mini 13cm bạc – 1 bóng chai rượu ngoại – 1 bóng ly bia – 1 bóng chữ love vàng – 20 bóng siêu nhũ vàng – 20 bóng siêu nhũ bạc – 20 trơn đen Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (giá trên chưa bao gồm dây đèn,bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
435,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24404 395k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY vàng hồng – 1 bóng trăng lớn vàng hồng – 2 bộ dây tam giác ép kim vàng hồng – 3 bóng tim lớn 45cm vàng hồng – 2 bóng tim mini 13cm vàng hồng – 2 chân cắm bóng 7 cây – 30 bóng tròn nhũ vàng hồng – 30 bóng tròn nhũ trắng – 20m dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng ( giá trên chưa bao gồm dây đèn, bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
395,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24405 gồm:  – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY đen – 2 bóng sao 4 cánh lớn bạc – 1 dây tam giác ép kim vàng – 1 bóng vương miện vàng lớn – 1 bóng chai rượu champage – 1 bóng ly bia – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 10 bóng trơn trắng – 10 bóng trơn đen – 10 bóng nhũ vàng – 10m dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng ( giá trên chưa bao gồm bóng tên, bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
299,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24406 355k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 bóng vương miện vàng lớn – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 1 bóng sao lớn 45cm vàng – 1 bóng sao lơn 45cm trắng – 1 bóng sao lớn 45cm đen – 15 bóng trơn trắng – 40 bóng trơn đen – 10 bóng siêu nhũ vàng – 20 bóng siêu nhũ bạc – 10 bóng vân đá đen – 20m dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
355,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24407 355k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 bóng vương miện vàng lớn – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 1 bóng sao lớn 45cm cầu vồng – 1 bóng sao lơn 45cm xanh dương đậm – 1 bóng sao lớn 45cm xanh dương nhạt – 25 bóng trơn trắng – 40 bóng nhũ xanh dương đậm – 10 bóng siêu nhũ vàng – 20 bóng siêu nhũ xanh dương – 10 bóng vân đá xanh dương – 20m dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
355,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24408 335k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY hồng – 1 dây chữ hpbd hồng – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 1 bóng sao lớn 45cm hồng nhạt – 1 bóng sao lớn 45cm bạc – 2 bóng tim lớn 45cm hồng nhạt – 1 bóng chai rượu hồng – 20 bóng trơn trắng – 30 bóng hồng macaron – 10 bóng siêu nhũ hồng – 20m dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (bóng shop giao là bóng chưa bơm, giá trên chưa bao gồm chữ đèn, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
335,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24409 415k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 dây tam giác ép kim vàng – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 3 bóng sao 4 cánh nhỏ bạc – 2 bóng sao 4 cánh nhỏ vàng – 1 bóng nốt nhạc đơn vàng – 1 bóng sao 4 cánh lớn vàng – 1 bóng sao lớn 45cm vàng – 1 bóng chai rượu champaign xanh – 1 bóng ly rượu champaign – 1 dây sao giấy vàng – 30 bóng trơn đen – 10 bóng siêu nhũ vàng – 10 bóng siêu nhũ bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
415,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24410 389k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 1 dây chữ HAPPY BIRTHDAY trắng – 1 bóng trăng lớn bạc – 2 bóng sao 4 cánh nhỏ bạc – 2 bóng tim mini 13cm xanh dương đậm – 1 bóng tim mini 13cm bạc – 2 bóng tim lớn 45cm xanh dương đậm – 3 bóng tim lớn 45cm bạc – 1 bóng chữ love bạc – 1 bóng chai rượu ngoại – 20 bóng siêu nhũ xanh dương – 10 bóng siêu nhũ bạc – 10 bóng in sao trong – 20m dây cột đuôi bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (giá trên chưa bao gồm dây đèn, bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng
389,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24411 515k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY vàng hồng – 2 dây tam giác ép kim bạc – 2 bóng tim lớn 45cm vàng hồng – 2 bóng tim lớn 45cm bạc – 1 bóng trăng lớn vàng hồng – 4 bóng tim mini 13cm vàng hồng – 1 bóng chai rượu hồng – 1 bóng vương miện hồng princess – 2 chân cắm bóng 11 cây – 25 bóng siêu nhũ bạc – 25 bóng siêu nhũ vàng hồng – 20 bóng trơn trắng Tặng 2 đồ bơm bóng, 2 cuộn keo dán bóng (giá trên chưa bao gồm dây đèn, bóng shop giao là bóng chưa bơm, có thể yêu cầu shop đổi màu bóng )
515,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24412 345k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPY BIRTHDAY bạc – 3 bóng tim lớn 45cm vàng – 1 bóng sao trung 25cm vàng – 1 bóng sao trung 25cm bạc – 1 bóng tim trung 25cm vàng – 1 bóng tim trung 25cm bạc – 1 bóng tim mini 13cm vàng – 1 bóng tim mini 13cm bạc – 1 bóng bánh kem xanh – 1 bóng chữ love vàng – 1 chân cắm bóng 7 cây – 10 bóng kim tuyến vàng – 20 bóng siêu nhũ vàng – 20 bóng siêu nhũ bạc – 10m dây cột bóng vàng Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng (Giá bóng phụ kiện chưa bơm, màu bóng trong set có thể thay đổi)
345,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24413 499k gồm: – 1 bộ bóng chữ HAPPYBIRTHDAY xanh dương đậm – 1 bóng tim lớn 45cm đỏ – 1 bóng sao lớn 45cm xanh dương đậm – 1 bóng sao lớn 45cm bạc – 1 bóng tim trung 25cm xanh dương đậm – 2 bóng tim trung 25cm bạc – 3 bóng tim mini 13cm xanh dương đậm – 2 bóng tim mini 13cm bạc – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 1 bóng chai rượu ngoại – 1 bóng ly bia – 2 bóng nốt nhạc đơn xanh dương đậm – 1 bóng nốt nhạc đôi đen – 1 bóng trăng lớn bạc – 10 bóng kim tuyến vàng – 30 bóng siêu nhũ xanh dương – 30 bóng siêu nhũ bạc – 30 bóng trơn đen – 30 dây cột bóng bạc Tặng 1 đồ bơm bóng, 2 cuộn keo dán bóng (giá trên chưa bao gồm dây đèn, chưa bao gồm bóng tên, bóng shop giao là bóng chưa bơm, màu bóng trong set có thể thay đổi
499,000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 1–12 of 44 results