Quy định và hình thức thanh toán

Hiện tại HaZaToParty.Com chỉ nhận thanh toán trực tiếp từ khác hàng. Chúng tôi sẽ nhận thanh toán trực tiếp khi hoàn thành việc giao hàng cho khác.

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
  • Bước 2: HaZaTo Party xác thực đơn hàng;
  • Bước 3: HaZaTo Party xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
  • Bước 4: HaZaTo Party chuyển hàng;
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;a