Dây Trái Tim, Ngôi Sao Trang Trí Đuôi Bóng

  • Một bộ Hình Trái Tim ( 35k/1 bộ) gồm: 75 cái gồm tim lớn và tim nhỏ + dây kim tuyến
  • Một bộ Hình Ngôi Sao ( 33k/1 bộ) gồm: 40 sao ( treo) và hơn 30 sao nhí( rãi bàn gallary) + dây kim tuyến

33,000 

Số lượng