Bong Bóng Bạc Chữ Cái 100cm

size: 100cm

giá: 35k/1 chữ cái

màu:bạc, vàng

Lưu ý:Bóng bán tại shop là bóng nguyên thủy chưa bơm, khách mua về bơm lên, muốn bay phải bơm khí heli hoac hidro

35,000 

Số lượng