Set Bóng Trang Trí Cho Bé Gà Thôi Nôi

Set Gà Thôi Nôi 230k bao gồm:

  • 13 bóng chữ HPBD 40cm
  • 2 bóng bông hoa cười 40cm
  • 1 bóng số 1 vàng 40cm
  • 2 bóng con gà lớn 78x91cm
  • 1 bóng baby lớn 60cm
  • 4 bóng ngoi sao 13cm
  • 1 dây hpbd  ép kim
  • tặng kèm keo dán silicon chuyên dụng

230,000 

Số lượng