Combo bóng trang trí SN24439

Combo SN24439 425k gồm:
– Bóng chữ Happy birthday bạc
– 3 rèm kim tuyến vàng 1mx2m
– 1 bóng trăng lớn vàng hồng
– 1 bóng trăng lớn bạc
– 3 bóng sao lớn 45cm vàng hồng
– 3 bóng sao lớn 45cm bạc
– 2 bóng tim lớn 45cm vàng hồng
– 2 bóng tim lớn 45cm bạc
– 1 bóng chai champaign xanh
– 1 bóng ly champaign
– 30 bómg nhũ vàng gold
– 30 bóng nhũ trắng
(Giá trên chưa bao gồm dây đèn. Bóng shop giao là bóng chưa bơm)
Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng

425,000 

Số lượng