Combo bóng trang trí SN24444

Combo SN24444 335k gồm:
– Bóng chữ Happy birthday bạc
– 1 bóng trăng lớn hồng nhạt
– 2 bóng sao lớn 45cm hồng nhạt
– 3 bóng sao trung 25cm hồng nhạt
– 2 bóng sao trung 25cm bạc
– 1 bóng tim trung 25cm bạc
– 1 bóng tim trung 25cm hồng nhạt
– 3 bóng sao mini 13cm hồng nhạt
– 2 bóng sao mini 13cm bạc
– 1 bóng bánh kem hồng lớn
– 1 bóng chai champaign xanh
– 1 bóng ly champaign
– 2 bóng ly champaign nhỏ
– 40 bóng trơn hồng tươi
– 40 bóng trơn trắng
(Bóng shop giao là bóng chưa bơm)
Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng

335,000 

Số lượng