Combo trang trí sinh nhật khủng long KL12

Combo trang trí sinh nhật khủng long KL12
*1 dây chữ hpbd gold CNC
*1 dây cờ ép kim gold
*3 bóng ngôi sao trung 10inch
*3 bóng ngôi sao nhỏ 5inch
*1 bóng số tuổi 70cm
*2 bóng khủng long con 90cm
*1 bóng cây dừa lớn~100cm
*1 vương miện gold lớn
*1 vương miện gold mini 40cm
*15 bóng tròn chấm bi 30cm xanh lá
*20 bóng tròn chấm bi 25cm xanh dương
*1 keo dán bóng
*1 ống bơm bóng
*1 dây kết bóng

Không bao gồm dây đèn

275,000  259,000 

Số lượng