Tháp bánh sinh nhật 3 tầng Màu Đỏ

60,000  50,000 

Số lượng