gold

Combo trang trí sinh nhật khủng long KL01 *1 set bóng chữ hpbd vàng *1 bóng số 40cm tùy chọn 0-9 vàng *2 bóng khủng long con 90cm *10 bóng siêu nhũ 25cm xanh lá *10 bóng sơn thủy 25cm (5 xanh lá, 5 vàng) *30 bóng tròn 25cm (25 xanh lá, 5 vàng) *1 dây tạo hình bóng *1 keo dán bóng *1 ruybang bạc *1 ống bơm bóng *không bao gồm lá cây xanh
212,000  199,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL02 *1 dây chữ hpbd ép kim vàng *1 bóng số 40cm tùy chọn 0-9 vàng *2 bóng khủng long con 90cm *10 bóng siêu nhũ 25cm xanh lá *5 bóng sơn thủy 25cm vàng *20 bóng tròn 25cm đủ màu *1 dây tạo hình bóng *1 keo dán bóng *1 ruybang bạc *1 ống bơm bóng ❤Không bao gồm lá cây xanh
177,000  165,000 
Thêm vào giỏ
Compare
*1 dây chữ hpbd ánh kim đuôi cá *1 dây cờ ánh kim gold *1 trụ 7 nhánh *2 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng sao 5 cánh 10inch *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng vương miện gold lớn *6 bóng siêu nhũ 25cm xanh lá *10 bóng sơn thủy 25cm đen+vàng *50 bóng tròn 25cm xanh lá+vàng *1 dây tạo hình bóng 5m *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng
310,000  289,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL04 *1 dây chữ hpbd ép kim CNC *1 dây cờ ánh kim gold *1 bóng mặt trời lớn *2 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng vương miện gold lớn *2 bóng khủng long nhỏ *1 bóng cây dừa nhỏ *3 bóng ngôi sao lớn 45cm *1 trụ 7 nhánh *20 bóng tròn 25cm xanh+trắng *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng không bao gồm dây đèn led
285,000  264,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL05 *1 dây chữ hpbd ép kim CNC *2 bóng sao nhỏ 5inch *3 bóng sao lớn 18inch *2 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng vương miện gold lớn *2 bóng khủng long nhỏ *1 trụ 7 nhánh *25 bóng tròn 25cm xanh dương *20 bóng tròn 30cm chấm bi xanh lá *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng
270,000  252,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL06 *1 bộ bóng hpbd loang đủ màu *2 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm
102,000  95,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL07 *1 dây chữ hpbd ép kim CNC *1 bóng sao nhỏ 5inch *3 bóng sao lớn 18inch *1 bóng số tuổi trung 70cm *2 bóng khủng long con 90cm *15 bóng tròn 30cm chấm bi xanh lá *15 bóng tròn 25cm xanh dương *1 cuộn rubang bạc *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng không bao gồm dây đèn
210,000  189,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL08 *1 bộ bóng hpbd vàng *1 bóng cây dừa lớn ~100cm *2 bóng khủng long con 90cm *10 bóng siêu nhũ 25cm xanh lá *10 bóng sơn thủy 25cm vàng *20 bóng tròn 25cm đủ màu *1 dây tạo hình bóng *1 keo dán bóng *1 ruybang bạc *1 ống bơm bóng ❤Không bao gồm lá cây xanh
219,000  199,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL09 *1 dây chữ hpbd ép kim CNC *2 bóng sao nhỏ 5inch *2 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng vương miện gold lớn *2 bóng khủng long nhỏ *1 trụ 7 nhánh *25 bóng tròn 25cm xanh dương *20 bóng tròn 30cm chấm bi xanh lá *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng Dây đèn led bán riêng: 20k/1 dây
246,000  222,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL10 *1 dây chữ hpbd ép kim CNC *1 dây cờ đủ màu *3 bóng ngôi sao nhỏ 5inch *1 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng vương miện gold nhỏ *1 bóng ngôi sao trung 10inch *20 bóng tròn 25cm xanh ngọc+pastel *10 bóng siêu nhũ xanh dương *1 dây kết bóng *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng Dây đèn bán riêng 20k/1 dây
210,000  189,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL11 *1 dây chữ hpbd pastel *1 dây cờ ép kim gold *3 bóng ngôi sao lớn 45cm *1 bóng sao 4 cánh 10inch *1 bóng số tuổi 40cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng cây dừa lớn~100cm *1 ốc sên mini 40cm *20 bóng tròn 25cm xanh lá+vàng *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng
205,000  185,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo trang trí sinh nhật khủng long KL12 *1 dây chữ hpbd gold CNC *1 dây cờ ép kim gold *3 bóng ngôi sao trung 10inch *3 bóng ngôi sao nhỏ 5inch *1 bóng số tuổi 70cm *2 bóng khủng long con 90cm *1 bóng cây dừa lớn~100cm *1 vương miện gold lớn *1 vương miện gold mini 40cm *15 bóng tròn chấm bi 30cm xanh lá *20 bóng tròn chấm bi 25cm xanh dương *1 keo dán bóng *1 ống bơm bóng *1 dây kết bóng Không bao gồm dây đèn
275,000  259,000 
Thêm vào giỏ
Compare

Showing 1–12 of 16 results