DSADSADASD
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,990,000  2,250,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,190,000  1,890,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,590,000  2,190,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,590,000  2,190,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,950,000  2,450,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,190,000  1,890,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,690,000  2,190,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
2,550,000  2,050,000 
Thêm vào giỏ
Compare
DSADSADASD
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,090,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,990,000  3,890,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
5,790,000  4,790,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,090,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,690,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,590,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,290,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo chủ đề. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo tông màu. Trang trí thôi nôi, sinh nhật theo mẫu khách yêu cầu. Trang trí sinh nhật người lớn Kinh phí cho mẫu trang trí ở mức tốt nhất, có nhiều mẫu để các Mom lựa chọn. Không phát sinh thêm kinh phí lúc trang trí.
4,190,000  3,790,000 
Thêm vào giỏ
Compare
DSADSADASD
Combo SN24447 315k gồm: – Bóng chữ Happy birthday bạc – 1 bóng vương miện xanh nhỏ – 1 bóng sao lớn 45cm xanh dương đậm – 3 bóng sao trung 25cm xanh dương đậm – 1 bóng tim lớn 45cm xanh dương đậm – 1 bóng chai rượu ngoại – 1 bóng bánh kem xanh lớn – 40 bóng siêu nhũ xanh dương – 20 bóng trắng trơn – 20 bóng đen – 20m dây cột đuôi bóng (Bóng shop giao là bóng chưa bơm, giá trên chưa bao gồm bóng 4D tròn) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng
315,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24445 485k gồm – Bóng chữ Happy birthday bạc – 2 bóng vương miện vàng lớn – 2 bóng số 70cm bạc – 1 bóng sao lớn 45cm vàng – 1 bóng sao lớn 45mc đen – 1 bóng sao lớn 45cm trắng – 25 bóng siêu nhũ vàng – 20 bóng siêu nhũ bạc – 15 bóng vân đá đen – 30 bóng trơn trắng – 5 bóng kim tuyến vàng – 1 chân cắm bóng 7 cây – 1 chân cắm 7 bóng đế to – 30m dây cột đuôi bóng (Bóng shop giao là bóng chưa bơm) Tặng 2 đồ bơm bóng, 2 cuộn keo dán bóng
485,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24444 335k gồm: – Bóng chữ Happy birthday bạc – 1 bóng trăng lớn hồng nhạt – 2 bóng sao lớn 45cm hồng nhạt – 3 bóng sao trung 25cm hồng nhạt – 2 bóng sao trung 25cm bạc – 1 bóng tim trung 25cm bạc – 1 bóng tim trung 25cm hồng nhạt – 3 bóng sao mini 13cm hồng nhạt – 2 bóng sao mini 13cm bạc – 1 bóng bánh kem hồng lớn – 1 bóng chai champaign xanh – 1 bóng ly champaign – 2 bóng ly champaign nhỏ – 40 bóng trơn hồng tươi – 40 bóng trơn trắng (Bóng shop giao là bóng chưa bơm) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng
335,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24443 360k gồm: – 1 bộ bóng chữ Happy birthday đen – 2 rèm kim tuyến bạc 1x2m – 1 bóng sao lớn 45cm đen – 1 bóng sao lớn 45cm trắng – 2 bóng sao trung 25cm bạc – 2 bóng sao 4 cánh nhỏ bạc – 1 bóng nốt nhạc đôi đen – 1 bóng chữ party – 1 bóng chai rượu ngoại – 2 bóng số lớn 70cm bạc – 30 bóng tròn trơn đen – 30 bóng tròn nhũ trắng Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng Giá trên chưa bao gồm dây đèn, chữ đèn (Bóng shop giao là bóng chưa bơm, màu bóng và bóng số trong set có thể thay đổi)
360,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24442 315k gồm: – Bóng chữ Happy birthday đen – 2 rèm kim tuyến bạc 1mx2m – 2 bóng số 70cm bạc – 2 bóng sao 4 cánh lớn bạc – 1 bóng sao lớn 45cm bạc – 10 bóng nhũ trắng – 10 bóng đen – 10 bóng trơn trắng – 1 chân cắm bóng 11 cây (để giả chum bóng bay góc trái) (Bóng shop giao là bóng chưa bơm. Giá trên chưa bao gồm chữ đèn) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng
315,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24441 275k gồm – Bóng chữ Happy birthday vàng – 1 bóng vương miện vàng nhỏ – 1 bóng trăng bạc lớn – 1 bóng vương miện vàng lớn – 1 bóng sao lớn 45cm vàng – 2 bóng tim lớn 45cm vàng – 2 bóng sao 4 cánh nhỏ bạc – 1 bóng sao trung 25cm bạc – 1 bóng nốt nhạc đôi bạc – 25 bóng siêu nhũ vàng – 25 bóng trắng trơn (Giá trên chưa bao gồm chữ đèn, 2 trụ bóng jumbo trong 2 bên, dây đèn. Bóng shop giao là bóng chưa bơm) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng.
275,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24440 280k gồm: – Bóng chữ Happy birthday hồng nhạt – 1 dây tam giác ép kim vàng – 1 bóng trăng lớn vàng hồng – 2 bóng sao 4 cánh lớn bạc – 1 bóng tim lớn 45cm bạc – 2 bóng sao 4 cánh nhỏ bạc – 30 bóng trơn hồng nhạt – 30 bóng trắng trơn – 20m dây cột đuôi bóng (Bóng shop giao là bóng chưa bơm. Giá trên chưa bao gồm dây đèn) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng
280,000 
Thêm vào giỏ
Compare
Combo SN24439 425k gồm: – Bóng chữ Happy birthday bạc – 3 rèm kim tuyến vàng 1mx2m – 1 bóng trăng lớn vàng hồng – 1 bóng trăng lớn bạc – 3 bóng sao lớn 45cm vàng hồng – 3 bóng sao lớn 45cm bạc – 2 bóng tim lớn 45cm vàng hồng – 2 bóng tim lớn 45cm bạc – 1 bóng chai champaign xanh – 1 bóng ly champaign – 30 bómg nhũ vàng gold – 30 bóng nhũ trắng (Giá trên chưa bao gồm dây đèn. Bóng shop giao là bóng chưa bơm) Tặng 1 đồ bơm bóng, 1 cuộn keo dán bóng
425,000 
Thêm vào giỏ
Compare

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG

PHỤ KIỆN TRANG TRÍ SINH NHẬT HAZATO PARTY

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại phụ kiện trang trí sinh nhật để trang trí tiệc cho bé và cả người lớn. Với nguồn hàng đang dạng các loại phụ kiện trang trí sinh nhật, chúng tôi tự tin mang lại cho quý khách hàng một không gian tiệc sinh nhật cực kỳ ưng ý và đẹp mắt.

  • KHUYẾN MÃI HOT

  • VNĐ 219.000 /MEGA SET
  • Mua set phụ kiện trang trí sinh nhật - sale off còn 219.000
  • MUA NGAY